Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Det norske utvandrersenteret

Det norske utvandrersenteret ble etablert i 1986 - for å hjelpe etterkommere av utvandrede nordmenn med å finne sine norske røtter - nøyaktig 150 år etter at skonnertbriggene "Norden" og "Den norske klippe" forlot Stavanger med kurs mot Amerika, med til sammen 167 utvandrere ombord. Den årlige utvandringsstrømmen fra Norge hadde startet. I dag er strømmen snudd. Derfor retter vi også blikket vårt mot dagens innvandring til Norge.

Fremdeles hjelper vi folk med å finne deres forfedre eller nålevende slektninger, men i de senere årene har vi brukt stadig mer tid og ressurser på undervisning og prosjekter rettet mot å se sammenhengen mellom vår historiske utvandring og dagens innvandring. Nettopp dét var kjernen i vårt kulturhovedstadsprosjekt, YAM2008. Kulturhovedstadsåret er nå historie, men det digitale læringsprogrammet om global migrasjon, You And Me, lever videre. Programmet kan du lese mer om under emigration i venstremenyen.

Utvandrersenteret er også opptatt av å ta vare på vår rike utvandrerhistorie. Derfor leder vi samarbeidsprosjektet Migrasjon Rogaland - et innsamlingsprosjekt som tar sikte på å dokumentere utvandringen fra fylket - og vi har vært aktive støttespillere under byggingen av emigrantskuta "Restauration" - en replika av den aller første skuta med emigranter på organisert flukt fra Norge og Stavanger i 1825. Du finner mer om Migrasjon Rogaland i menyen til venstre, under prosjekter.

Er du interessert i migrasjon generelt,
eller slektsgransking spesielt, ser vi gjerne at du tar kontakt!

Print
Powered by:www.i-tools.no