Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Migrapedia

- en migrasjonswiki på nett
 
Migrapedia skal kombinere Wikipedias frie løsning - hvor i prinsippet alle kan bidra og redigere artikler - med et referanseverk av høy kvalitet, om temaet migrasjon

I samarbeid med InBusiness AS og Jon Erling Blad, produsent av mange wiki-løsninger i Norge, har Utvandrersenteret utviklet en prototype av Migrapedia som har vakt begeistring både nasjonalt og internasjonalt.

Med tiden ønsker vi å gjøre Migrapedia til et av verdens mest brukte referanseverk for migrasjon på nett. Det skal fylle behovet alle som arbeider innen fagområdet savner: en felles portal for alt som omfatter tematikken migrasjon - i fortid, nåtid og fremtid.

Print
Powered by:www.i-tools.no