Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.


Til Norge

Atlanterhavets dronning - Stavangerfjord
De fleste nordmenn reiste hjem med skip som tilhørte Den norske Amerikanlinjen (NAL): Kristianiafjord, Bergensfjord eller Stavangerfjord. Kristianiafjord var rederiets første båt, og ble satt i drift i 1913. Men det var Stavangerfjord som ble den mest populære. Fra 1918 til 1963 hadde "Atlanterhavets dronning" transportert mer enn 640.000 passasjerer over Atlanterhavet. Det var nesten fest i byen da Stavangerfjord kom til Stavanger med venner og slektninger som kom hjem.

Påvirkningen fra USA
De hjemvendte tok med seg en rekke nye ting. Nye ord, byggeskikker, klær og moter, ideologier og filosofier. Mange av dem viste en åpenhet som bidro til å endre inngrodde holdninger i det gamle europeiske jordbrukssamfunnet. Tilbakevandringen bidro også til at de kulturelle forskjellene mellom Amerika og Europa gradvis ble mindre.

Påvirkningen fra USA ble etter hvert svært merkbar. I 1896 ble verdens første offentlige kinoforestilling vist i USA. Åtte år senere, i 1904, ble den første kinoen åpnet i Oslo. Ti år senere var det mer enn 150 kinoer i hele landet. Halvparten av filmene som ble vist var amerikanske. Og det Amerika som ble fremstilt i mange av disse filmene, hadde en enorm påvirkningskraft over hele verden. Filmene bygde i hovedsak på forestillinger om den ville vesten og helter som Buffalo Bill og Nick Carter som allerede var kjent gjennom populær litteraturen. Amerikansk film, musikk og underholdningsindustrien fikk på denne måten en betydelig innflytelse på kulturutviklingen i Europa og Norge.

I dag er amerikanske merker og symboler blitt en del av den norske hverdagen.

Norge i dag
Strømmen av innvandring og utvandring kan ofte forklares som et samspill mellom nasjonale og internasjonale økonomiske forhold. økonomisk vekst og rikdom i etterkrigstidens Norge og nye innvandrerkvoter i USA i 1960 årene reduserte utvandringen til Amerika. Kun 49.500 nordmenn dro mellom 1946 og 1978.
 

Innvandring
I dag er utvandring blitt avløst av innvandring. Ved inngangen til 2007 bodde det 4.681.100 mennesker i landet. Om lag 415 000 av disse var innvandrere, noe som tilsvarer 8,9 prosent av hele folkemengden. Svenskene utgjør den største gruppen av førstegenerasjonsinnvandrere med nesten 23.424 personer. Folk fra den tredje verden utgjør mer enn halvparten av innvandrerne. Nesten en tredjedel av alle som inngår i innvandrerbefolkningen bor i Oslo. Deretter følger Bergen, Stavanger, Bærum og Trondheim. De siste 10 årene har innvandrerbefolkningen økt med 72 prosent.

De ti største nasjonalitetsgruppene. Førstegenerasjonsinnvandrere
og personer fødd i Norge av to utenlandsfødte foreldre. 1. januar 2007

 Førstegenerasjonsinnvandrere 

Personer født i Norge av to utenlandske foreldre 

I alt*

 341 930

I alt*

75 488

Sverige

 23 424

Pakistan 

 12 526

Polen

 17 747

Vietnam 

 6 374

Danmark 

 17 621

Tyrkia 

 4 971

Irak 

 17 246

Somalia 

 4 958

Pakistan 

 15 752

Sri Lanka 

 4 642

Somalia 

 14 698

Irak 

 4 172

Tyskland 

 13 494

Marokko 

 2 770

Bosnia - Hercegovian

 13 266

India 

 2 543

Vietnam 

  12 409

Bosnia - Hercegovina 

 2 401

Iran 

 12 308

Serbia 

 2 395


* Gjelder alle land
Kilde: SSB

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge


 • Print
  Powered by:www.i-tools.no