Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Veien mot vest

Jernbanen
Kanalbyggingen måtte raskt vike plassen for jernbanen. De to første jernbanelinjene i USA ble tatt i bruk i 1826. Rundt 1840 var det nesten 4800 kilometer med jernbanelinjer i USA, nesten dobbelt så langt som i alle landene i Europa til sammen. Jernbanen gjorde reisen over Nord Amerika lettere og kortere. I 1869 åpnet den transkontinentale jernbanene. Det gjorde det mulig for nykommerne å bosette i statene langs østkysten.

Enkelt sagt var det kanalene, dampbåtene og jernbanen som gjorde masseutvandringen mulig.

På landsbygda
Fra midten av 1800-tallet, slo de fleste nordmenn seg ned i statene i Midtvesten, særlig Minnesota, Wisconsin, Nord- og Sør Dakota, Iowa og Illinois.

I USA lokket gratis jord. Homesteadloven av 1862, som ga hver mann og kvinne over 21 år rundt 640 mål gratis jord, og at borgerkrigen tok slutt i 1865, økte interessen for Minnesota, særlig blant folk fra Skandinavia. I 1870 utgjorde de den største innvandrergruppen i Minnesota. Det var flest nordmenn, og i 1875 bodde mer enn 84.000 første og annengenerasjons nordmenn i Minnesota. Ved folketellingen i 1990 var det 757.212 mennesker som regnet seg som norskættede.

Nordmenn var sterkere knyttet til jorda enn noen annen innvandrergruppe i USA. Over halvparten av alle norskfødte forsørgere arbeidet innen jordbruket i 1900. Og mange klarte seg godt, selv om driftsformene var annerledes enn det norske. Noen satte opp små verksteder der de reparerte ploger og laget maskiner. I Wisconsin ble tobakksdyrking en norsk - amerikansk spesialitet.

Mange nordmenn bosatte seg også på Vestkysten, særlig i staten Washington. Her deltok fiskere fra Rogaland og Sunnmøre i fisket etter torsk, sild og laks. Rundt 1900 hadde de kontroll over rundt 95 prosent av kveitefisket. Mange nordmenn arbeidet også som tømmerhoggere eller på sagbruket i Oregon og Washington.

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no