Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Overfarten

Med seilskip over Atlanteren
De fleste emigrantene som reiste etter 1836 krysset Atlanterhavet på norske seilskuter. Kristiania (Oslo), Bergen og Stavanger ble de viktigste utvandrerhavnene. Noen dro via Gøteborg i Sverige, mens andre valgte Le Havre i Frankrike. Fra 1840 årene deltok norske rederier i emigrantfarten. Etter opphevelsen av de engelske navigasjonslovene 1849 kunne norske skip frakte emigranter til Quebec i Canada og returnere til England med tømmer. På denne måten ble Quebec den viktigste innvandrerhavnen for norske utvandrere. Reisen over havet var lang og strabasiøs, opptil to måneder eller mer, avhengig av vær og vind. De sanitære forholdene om bord var ofte dårlige, mange ble syke og noen døde under overfarten.

Dampskipene overtar
Overgangen fra seil til damp revolusjonerte emigrantfarten. Skipene ble større, og turen over havet ble gikk mye fortere og mer regelmessig. Ofte var det mat inkludert i billettprisen. Det var dampskipene som gjorde masseutvandringen mulig. Fra 1865 til 1915 utvandret nesten 677,000 nordmenn.

Utvandringen gikk for seg i tre store bølger: 1866-1873, 1879-1893 og 1900-1914. Fra 1879 til 1883 utvandret i gjennomsnitt 21.000 hvert år. Det var nesten like mange mennesker som det bodde i Trondhjem, landets tredje største by i 1875.

Europeiske emigrantruter
Dampskipsfarten og utbyggingen av jernbanene på kontinentet resulterte i masseutvandring fra Europa. Mange av utvandrerne kom fra Sentral-Europa, langt fra havet. Mange hadde derfor en lang reise foran seg før de kunne gå om bord i emigrantskipet. Utbyggingen av jernbanen i 1830 årene gjorde reisen lettere, og ved århundreskiftet sørget et effektivt jernbanenett for at utvandrerne lett kunne komme seg til de største havnebyene i Europa: Bremen, Bremerhaven og Hamburg i Tyskland, Liverpool og Napoli.

 

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no