Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Mer enn 50 millioner europeere utvandret

Fra 1820 til 1925 utvandret nesten 50 millioner mennesker fra Europa til andre kontinenter. 34 millioner av dem hadde USA som sitt førstevalg. Blant disse var det 5, 9 millioner fra Tyskland og 4, 5 millioner fra Irland. Til sammen utvandret mer enn 2, 1 millioner fra de skandinaviske landene. Rundt 860 000 av dem var fra Norge.

Andre destinasjoner
Ikke alle utvandret til Amerika. Noen reiste til Canada, mens andre valgte mer eksotiske reisemål, som Sør-Amerika, Australia, New Zealand og Sør-Afrika. I 1900 utgjorde europeerne nesten 33 prosent av verdens befolkning på rundt 1, 5 milliarder mennesker.

Sluppefolket
Den første norske organiserte utvandringen fant sted den 4. juli 1825, da 52 personer reiste fra Stavanger med sluppen "Restauration". De fleste var bønder fra Rogaland med sterke bånd til kveker- og haugianerbevegelsen, som var i konflikt med den norske statskirken og søkte etter et sted hvor de kunne utøve sin tro uten å bli forfulgt.

På oppdrag fra kvekerne i Stavanger, reiste Cleng Peerson fra Tysvær (bildet) og Knud Olsen Eide i 1821 til Amerika for å undersøke forholdene der. Cleng Peerson kom tilbake i 1824 med sterke anbefalinger om å komme til Amerika. Han reiste så tilbake til Amerika for å legge forholdene til rette, og den 9. oktober 1825 sto han på kaien i New York og tok imot det såkalte "sluppefolket", som da talte 53 personer. 100 år senere, i 1925, dannet etterkommerne av sluppefolket The Norwegian Slooper Society of America.

 • People on the Move
 • Forholdene i Norge
 • Overfarten
 • Ankomst
 • Nybyggerne
 • Veien mot vest
 • I byene
 • Stolte nordmenn
 • Til Norge

                          
     Hovedsponsor for utstillingen People on the Move
 • Print
  Powered by:www.i-tools.no