Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Association of European Migration Institutions (AEMI)

Det norske utvandrersenteret var i 1991 med på etableringen av AEMI -           Association of European Migration Institutions. AEMI er et nettverk av organisasjoner og institusjoner i Europa, som gjennom forskning og formidling fokuserer på sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til migrasjon.


Hans Storhaug overrekker 2007 utgaven av AEMI Journal til Finlands Arbeids- og migrasjonsminister

Nyvalgt styreleder (2011) og redaktør Hans Storhaug overrekker en utgave av det internasjonale tidsskriftet AEMI Journal til Astrid Thors, Finlands minister for migrasjon og EU-spørsmål. Begivenheten fant sted under den årlige AEMI-konferansen i 2007, som dette året ble arrangert av Migrasjonsinstitutet i Turku.

Utvandrersenteret er stolte over at Europarådet har godkjent migrasjon som en ny europeisk kulturrute. Begivenheten fant sted på Institute for European Cultural Routes i Luxembourg, 5. og 6. oktober 2007. Medlemmer av regjeringen i Luxembourg, Europarådet og ambassadører fra mange EU-land deltok i markeringen, som falt sammen med 20-årsjubileet for European Institute for Cultural Routes.


Members of AEMI and the European Institute of Cultural Routes in Luxembourg

Medlemmer av AEMI og representanter for European Institute for Cultural Routes i Luxembourg.


Print
Powered by:www.i-tools.no