Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Migrasjon Rogaland

I 2025 er det 200 år siden sluppen Restauration forlot Stavanger - og markerte starten på den organiserte masseutvandringen fra Norge til Amerika. Rundt én million nordmenn fulgte i dens kjølvann, mer enn 60.000 bare fra Rogaland.
Migrasjon Rogaland har som målsetting å lage en samlet beskrivelse av "migrasjonsfylket" Rogaland.

I første omgang vil vi samle inn og digitalisere kilder som dokumenterer den store utvandringen til Amerika. På sikt vil vi også dokumentere innvandringen til Rogaland. Målet er å få en samlet oversikt over alt migrasjonsrelatert materiale i fylket, det være seg fag- og skjønnlitteratur, avisartikler, offentlig statistikk og beretninger, private brev, film, foto m.m. Med tiden skal også et migrasjonshistorisk oversiktsverk foreligge. Arbeidet med innsamling og digitalisering utføres av Utvandrersenteret, som utgjør sekretariatet i Migrasjon Rogaland, samt av arbeidsgrupper i de enkelte kommuner.

Migrasjon Rogaland
er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjoner og lag som alle har interesse for migrasjonstematikken. Styringsgruppen består av representanter fra Utvandrersenteret, Sons of Norway, Universitetet i Stavanger, Statsarkivet i Stavanger og Rogaland Historie- og Ættesogelag. Samlet utgjør gruppen en bred allianse av "lek og lærd" i vår region. Det brede samarbeidet gjør Migrasjon Rogaland til et unikt prosjekt. Alle fylkets kommuner er invitert med i prosjektet. Et lignende samarbeid har aldri tidligere blitt gjennomført i Norge og kan derfor få stor overføringsverdi for andre fylker/ regioner i landet. 


En oversikt over innsamlet materiale så langt finnes på hjemmesiden www.migrasjon-rogaland.no. Her vil det også framkomme informasjon om markeringer og aktiviteter knyttet til migrasjonsfeltet i fylket vårt.

Print
Powered by:www.i-tools.no