Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

Styret

Det norske utvandrersenteret ledes av et styre, bestående av politisk oppnevnte medlemmer og medlemmer fra næringslivet. Styret velges for fire år.

 


Styret for perioden 2007-2011: F.v.: Arne Kjell Askeland (Tysvær kommune), Per Olav Hanssen (Region Stavanger Næringsutvikling), Helene Bjørntvedt (leder av Utvandrersenterets Venner), styreleder Rune Tvedt (Rogaland fylkeskommune), Magnar Kalsheim (IRIS - International Research Institute of Stavanger) og nestleder Eli Aga (Stavanger kommune).

Print
Powered by:www.i-tools.no